Крафтпакети


Крафт-пакети MICROSTOP PRO з індикатором 4 класу 100×200 мм, 100 шт.
Крафт-пакети MICROSTOP PRO-ZORI з індикатором 4 класу 100×200 мм, 100 шт.
Крафт-пакети MICROSTOP PRO-ZORI з індикатором 4 класу 60×100 мм, 100 шт.
Крафт-пакети MICROSTOP ЕСО з індикатором 4 класу 100х200 мм, 100 шт. (білі)
Крафт-пакети MICROSTOP ЕСО з індикатором 4 класу 100×200 мм, 100 шт. (бурі)
Крафт-пакети MICROSTOP ЕСО з індикатором 4 класу 50х200 мм, 100 шт. (білі)
Крафт-пакети MICROSTOP ЕСО з індикатором 4 класу 50×200 мм, 100 шт. (бурі)
Крафт-пакети MICROSTOP ЕСО з індикатором 4 класу 60х100 мм, 100 шт. (білі)
Крафт-пакети MICROSTOP ЕСО з індикатором 4 класу 60×100 мм, 100 шт. (бурі)